Изведох новата 35-ца на разходка малко да тествам:

...